Vad är vinterkräksjuka?

Vinterkräksjuka är en av de vanligaste magsjukdomarna i Sverige och orsakas av calicivirus som tillhör gruppen  Norovirus. Den härjar oftast från november till april med en topp i januari-mars. Den drabbar alla åldrar och är mycket smittsam. En droppe kräkning eller avföring kan innehålla miljontals virus och det räcker med 10-100 virus för att bli sjuk. Det tar mellan 12 till 48 timmar att insjukna från det att man smittats.
För att förebygga smittspridning ska man vara hemma när man är sjuk och tills man varit utan symtom i två dygn, tvätta sina händer noga med tvål och vatten efter toalettbesök och att inte laga mat till andra. Man kan bli sjuk flera gånger.
Enstaka personer har ett naturligt skydd och blir inte sjuka.

Vilka symtom ger vinterkräksjuka?

Man insjuknar vanligen snabbt med illamående, kräkningar och/eller diarré. Vanligt är också buksmärtor, feber, muskel- och huvudvärk Barn drabbas oftare av kräkningar och vuxna av diarré. Symtomen brukar gå över inom en till tre dygn.

Hur diagnostiseras vinterkräksjuka?

Det brukar räcka med de typiska symtomen. Eftersom den är så smittsam bör man i hålla sig hemma. Blir man så medtagen att man behöver sjukhusvård bör man ta kontakt med vårdcentralen eller sjukhuset innan man åker dit.
I början av sjukdomssäsongen och vid utbrott på sjukhus tas ibland avföringsprov för att fastställa att det är caliciinfektion.

Hur behandlas vinterkräksjuka?

Ingen särskild behandling finns. Däremot ska man dricka vätska i små portioner med täta mellanrum. För att ersätta salt- och sockerförlusterna kan man blanda en liter vatten med 0.5 tesked salt och 3 matskedar strösocker eller 2 matskedar druvsocker.
Om man tar vissa läkemedel, såsom vätskedrivande, ACE-hämnare eller metformin, bör man göra tillfälligt uppehåll med dessa, helst i samrådan med sin vårdcentral.
Små barn, gamla och kroniskt sjuka kan drabbas av svår uttorkning. Tecken på det är uttalad svaghet, slöhet, att man kissar lite eller inget alls och förvirring. I så fall ska man ta kontakt med vårdcentral eller sjukhus innan man åker in. Vanligaste behandlingen på sjukhus är att man får dropp dvs vätska direkt i blodet.