Vad är rabies?

Rabies är en smittsam sjukdom som sprids via djur. Sjukdomen orsakas av ett virus som angriper nervsystemet. Smittan överförs till människan när hon blir biten av ett djur som har rabies. Sverige och Norge hör till det fåtal länder som räknas som rabiesfria. I Danmark har man hittat rabies hos fladdermöss. Bara var sjätte person som blir biten av ett rabiesbärande djur får sjukdomssymtom. Man kan förbygga sjukdomen genom vaccination.

Vilka är symtomen på rabies?

Symtomen kommer snabbare om man blir biten i halsen eller huvudet än om man till exempel råkar bli slickad på ett skavsår eller liknande av en rabiesbärande hund.  Inkubationstiden kan vara allt från två veckor upp till ett år.

Om man blir smittad och inte hinner få vaccin i tid utvecklas sjukdomen i två faser. I början kan man få feber, huvudvärk, mista aptiten och kräkas. Man kan också få ont igen där man blev biten. Salivutsöndringen ökar och tårarna rinner. Typiska symtom i den andra fasen av rabies är förlamningar och kramper, senare förvirring och delirium. Kramperna kommer ofta när man försöker dricka och därför sätter just vatten skräck i patienten. Där av det ålderdomliga svenska namnet vattuskräck och engelskans hydrofobia. Man dör när andningsmusklerna förlamas eller av hjärtstillestånd eller cirkulationsrubbningar.

Vilka behandlingar finns för rabies?

När symtomen väl visar sig är det för sent att få behandling mot smittan. Om man blir biten av ett djur i ett land som inte är rabiesfritt ska man omedelbart tvätta såret med tvål och vatten och se till att få ”rabiesvaccin”, så kallad postexpositionsprofylax. Eftersom behandlingen är effektiv och säker och sjukdomen 100 procent dödlig om den inte behandlas i tid, ska man inte tveka att ta den om det finns minsta misstanke om smitta. Man ”vaccineras” fem gånger efter bettet och får dessutom en spruta med gammaglobulin. Själva såret kräver också läkarvård.