Vad är påssjuka?

Påssjuka är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Idag är sjukdomen sällsynt eftersom den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn vid 18 månader och 6-8 års ålder. Förr var påssjuka en av de fem klassiska barnsjukdomarna och fruktad för sina komplikationer. Det var inflammation i hjärnan med dess hinnor och i testiklarna som kunde leda till sterilitet. Eftersom sjukdomen idag är ovanlig är det viktigt att ta prov på misstänkta fall som även ska anmälas av läkare enligt smittskyddslagen.

Sjukdomen smittar redan något dygn innan den bryter ut och tills ”påsarna” försvunnit. Den som en gång haft påssjuka verkar ha livslångt skydd mot sjukdomen.

Vilka symtom ger påssjuka?

Till en början samma symtom som vid förkylning med feber, sjukdomskänsla och huvudvärk. Efter ett par dygn stiger febern till 39-40 grader och spottkörtlarna framför öronen svullnar upp.

Hur diagnostiseras påssjuka?

Utifrån de typiska symtomen som behöver fastställas med prov. Dels blodprov för serologi som visar antikroppar IgM, dels saliv (2ml) eller urin(10ml) i sterilt rör för PCR-tast av virusDNA.

Hur behandlas påssjuka?

Eftersom infektionen orsakas av virus kan den inte botas med antibiotika. Symtomen kan däremot behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.