Vad är Human Papillomavirus HPV?

Det finns ett hundratal olika typer av papillomavirus (HPV ) som smittar mellan människor. Sextio procent av dem orsakar vårtor på huden, till exempel på händerna eller fötterna, och är harmlösa. Resten, fyrtio procent, är sexuellt överförbara och några av dem kan orsaka vårtor i underlivet, så kallad kondylom. Av de HPV-typer som orsakar kondylom står typ HPV 6 och HPV 11 för nittio procent av fallen.

Andra sexuellt överförbara HPV-typer kan ge upphov till lätta cellförändringar, det vill säga cellförändringar som inte utvecklas till cancer och därför ofta kallas för låggradiga cellförändringar eller lågrisktyper.

Men vissa HPV virus kan orsaka allvarligare cellförändringar. Runt femton av de HPV-typer som söker sig till det genitala området klassas som högrisktyper och kan ge upphov till livmoderhalscancer. Två av dessa, HPV 16 och HPV 18, står bakom runt sjuttio procent av alla livmoderhalscancerfall. De ligger även bakom en stor andel av anal-, penis-, vulva- och vaginalcancerfallen, och även tonsillcancer.

Hur skyddar du dig mot Human Papillomavirus HPV?

Kondom ger bara ett begränsat skydd mot HPV eftersom smittan kan finnas i hud som inte täcks av kondomen. Men att använda kondom under vaginal-, anal- och oralsex minskar risken att drabbas eller överföra smittan till sin partner. Kondom skyddar även mot andra sexuellt överförbara sjukdomar som till exempel gonorré och klamydia.

Kan man förebygga Human Papillomavirus HPV?

I dag finns två vacciner som skyddar mot HPV, Gardasil och Cervarix. Gardasil skyddar mot fyra typer av HPV, framför allt mot HPV16 och HPV18 som ligger bakom runt sjuttio procent av alla livmoderhalscancerfall. Vaccinet skyddar även mot HPV6 and HPV11, som orsakar runt 90 procent de vårtor som både män och kvinnor kan få i underlivet.

Cervarix skyddar framför allt mot HPV16 och HPV18, det vill säga de typer av virus som orsakar runt sjuttio procent av alla livmoderhalscancerfall.

Än så länge finns inget vaccin som skyddar mot alla olika typer av HPV virus. Och de båda HPV vaccinerna har ingen verkan på redan existerande infektioner, eller vårtor i underlivet. Och även om man är vaccinerad så kan man smittas av ett HPV-virus som vaccinet inte skyddar emot. Därför är det viktigt att även de som vaccinerats fortsätter att ta regelbunda cellprov.

Hur länge skyddar vaccinet?

Studier visar att Gardasil ger ett skydd under 7,3 år och Cervarix under 6,4 år. Forskare försöker för närvarande ta reda på om man behöver fylla på vaccin efter den tiden för att få fortsatt skydd.

Vaccin mot Humant papillomvirus HPV ingår numera i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Alla flickor födda 1999 eller senare och som går i årskurs 5-6 erbjuds vaccinering i skolan. Även en catch-up vaccinering av flickor i åldrarna 13-17 år erbjuds.