Vad är femte sjukan?

Femte sjukan är en relativt vanlig virussjukdom som ofta kommer i epidemier bland barn i skolåldern. Smittan sprids via luftvägarna genom hosta och nysningar.

Vilka symtom ger femte sjukan?

Den femte sjukan börjar med en kraftig rodnad på kinderna, som sedan sprids till bålen, armar och ben. De nässelutslagsliknande fläckarna försvinner oftast  efter en vecka men kan komma tillbaka en eller flera gånger under några veckor. Man känner sig sjuk, febern kan gå upp till 38,5 grader och ibland får man även ledbesvär.

En del barn kan bära på smitta utan att få några symtom på sjukdomen.

Hos vuxna ger femte sjukan mer allmänna sjukdomssymtom med feber, besvär från luftvägarna. Det är mindre vanligt med utslag. Många vuxna kan också få värk i lederna. De som är gravida, har en blodsjukdom eller nedsatt immunförsvar ska kontakta sjukvården om de får femte sjukan.

Hur diagnostiseras femte sjukan?

Vanligen räcker det med de typiska symtomen. Det går även att ta blodprov för kontroll av antikroppar B19-IgM och för PCR hos personer med nedsatt immunförsvar.

Hur behandlas femte sjukan?

Eftersom femte sjukan är en virussjukdom finns ingen medicin som botar men det går att lindra symptomen på olika sätt. Om ditt barn har feber är det behagligt att ha det svalt, men inte iskallt i rummet. Du kan också ge ett receptfritt febernedsättande medel vid behov.  Se till att barnet dricker ordentligt, eftersom kroppen förbrukar mycket vätska när man har feber. Klådan lindras om man baddar de delar av kroppen där barnet har utslag med en handduk, fuktad med kallt vatten.

Vid infektion hos person med nedsatt immunförsvar kan behandling med gammaglobulin prövas.