Vad är Wilms tumör?

Wilms tumör, som också kallas  nefroblastom, är den vanligaste typen av njurcancer hos barn. Tumören är döpt efter Max Wilms, en tysk läkare som skrev en av de första medicinska artiklarna om sjukdomen 1899.

Wilms tumör är sällsynt och årligen drabbas mellan 10 till 15 personer av sjukdomen i Sverige. De flesta av dessa är under fem år men i sällsynt fall kan även äldre barn och vuxna få den. Tumören sitter oftast i en njure, ibland i båda och kan sprida sig till lungorna. Nästan 90 procent blir bra efter behandling.

Vilka symtom ger Wilms tumör?

En knöl eller utbuktning på barnets mage. Knölen gör inte ont men känns tydligt. Det tar ofta lång tid innan man får symtom och därför kan tumören vara stor när den upptäcks.

En del barn kan få feber, magont och förstoppning. Blod i urinen är ovanligt.

Hur diagnostiseras Wilms tumör?

Läkarundersökning med fokus på magen. Njurarna undersöks med ultraljud, datortomografi eller magnetröntgen. Lungröntgen brukar ingå.

Hur behandlas Wilms tumör?

Den brukar inledas med cytostatika under 4-6 veckor och sedan opereras den angripna njuren och tumören bort. Om båda njurarna är angripna försöker man spara lite av en eller båda för funktionens skull. Därefter blir det en ny cytostatikabehandling vars längd varierar beroende på vilken typ av Wilms tumör man har. I enstaka fall kan man också få strålbehandling. Efter behandlingen får barnet gå på uppföljande kontroller med läkarundersökning, ultraljud, lungröntgen och blodprov av njurfunktionen.