Vad är cancer i urinblåsan?

Cancer i urinblåsan orsakas av förändringar i urinblåsans slemhinna och i urinblåsecellernas arvsmassa (DNA).  Urinblåsecancer är vanligast hos personer i 50 till 75-årsåldern och drabbar oftare män än kvinnor. Orsaken är inte helt klarlagd, men livsstil och miljö spelar in. Några riskfaktorer är rökning och arbete i gummi- eller färgindustri.

Vilka är symtomen på cancer i urinblåsan?

Urinblåsecancer yttrar sig ofta i blod i urinen. Ibland svider det när man kissar eller också känns det som om man är kissnödig fastän man precis har tömt blåsan. Man kan också få återkommande urinvägsinfektioner.

Vilka behandlingar finns för cancer i urinblåsan?

Om tumören bara sitter ytligt i urinblåsans slemhinna opereras den bort, läkaren för in ett litet instrument genom urinröret och in i urinblåsan och tar bort tumören. Men om den växt igenom slemhinnan opereras urinblåsan ofta bort och ersätts av en  konstgjord urinkanal. Vanligast är att urinen leds ut genom ett hål på magen och samlas i en stomipåse. Man kan också behöva strålbehandling och ibland får man cellhämmande läkemedel, cytostatika.