Vad är cancer i tjocktarmen?

Cancer i tjocktarmen utvecklas i tarmens slemhinna, antingen ur ett sår eller en utväxt, så kallad polyp. Orsaken till sjukdomen är oklar, men finns tjock- och ändtarmscancer i släkten löper man en större risk att få tarmcancer. De som har vissa tarmsjukdomar kan också få cancer i tjocktarmen.

Vilka är symtomen på cancer i tjocktarmen?

Symtom som kan tyda på tjocktarmscancer är att man oftare  har avföring än tidigare. Det är ofta svårt att tömma tarmen och ofta känns det som om man inte kan tömma den helt. Blödningar från tarmen, blod- eller slemblandad avföring, magsmärtor, trötthet och hjärtklappning är andra vanliga symtom.

Vilka behandlingar finns för cancer i tjocktarmen?

Tumören opereras vanligen bort, lite av den omgivande tarmen skärs bort och sedan skarvas ändarna ihop igen. Man kan också behöva behandlas med cytostatika. Även om man efter en operation kan få en del besvär med tarmen och måste gå på återkommande kontroller kan man ändå i stort sett leva på det sätt man vant sig vid.