Vad är cancer i prostatan, prostatacancer?

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Varje år upptäcks omkring 10 000 fall av prostatacancer, forskare tror att livsstil och miljö kan påverka uppkomsten av cancern. Om man har flera släktingar med sjukdomen är risken större att man får den. Man kan bli frisk från prostatacancer, men även om man inte blir det kan man ofta leva ett bra liv i många år trots sjukdomen.

Vilka är symtomen på cancer i prostatan/prostatacancer?

Många märker inte av några symtom, men vanligt är att man får en svagare urinstråle eller svårt att kissa. Man kanske behöver kissa väldigt ofta, ibland flera gånger under natten. Men besvär med att kissa behöver inte bero på prostatacancer.

Vilka behandlingar finns för cancer i prostatan/prostatacancer?

Alla tumörer behöver inte behandlas utan man kan leva med dem utan att få några besvär. Annars bestäms behandlingen av hur stor cancertumören är, om den har spridit sig, hur gammal man är och hur frisk man är i övrigt. Tumören tas bort genom en operation eller med strålbehandling. Om tumören inte kan avlägsnas kan sjukdomen bromsas och besvären lindras med hjälp av till exempel hormonbehandling, strålbehandling eller cytostatika.