Vad är cancer i njurarna?

Cancer i njurarna orsakas av cellförändringar i njurarna. De flesta som får njurcancer är äldre än 60 år och sjukdomen är något vanligare hos män än hos kvinnor. I de flesta fall är orsaken till sjukdomen inte känd, men forskning har visat att en tredjedel av alla fall av njurcancer kan bero på rökning. Av de närmare 1 000 personer som får njurcancer varje år blir ungefär hälften friska

Vilka är symtomen vid cancer i njurarna?

Njurcancer utvecklas ofta i det tysta och upptäcks vanligen av en slump när man gör andra undersökningar. Ett symtom kan vara blod i urinen. Det kan också ha andra orsaker, men man ska ändå kontakta läkare om man får det utan att veta varför.

Drabbade kan också få en knöl i buken eller uppleva smärta i sidan. Man kan också gå ner mycket i vikt, ha svårt att äta samt och få långvarig feber utan tydlig orsak. Har man något av dessa symtom bör man kontakta sjukvården.

Vilka behandlingar finns för cancer i njurarna?

Man opererar vanligen bort den njure där tumören sitter eller delar av den. Man kan leva ett bra liv med en njure efter operationen. Men om man saknar en njure eller om den som är kvar fungerar dåligt måste man få regelbunden dialysbehandling eller så småningom en njurtransplantation.