Vad är cancer i lungorna?

Lungcancer är resultatet av förändringar i slemhinnans celler i lungorna. Förändringarna uppstår framförallt när cellerna utsätts för cancerframkallande ämnen. Tobaksrökning är den största enskilda risken för att utveckla lungcancer. Andra kända orsaker är radongas och tungmetaller.

Vilka är symtomen på cancer i lungorna?

Hosta är det vanligaste symptomet, den kan vara torr eller följas av ljust och klart, gulfärgat eller blodigt slem. Andra symtom kan vara till exempel andfåddhet, pipande eller väsande andning, smärta i bröstkorgen eller lunginflammation. Man kan också gå ner i vikt, tappa aptiten och känna sig ovanligt trött.

Vilka behandlingar finns för cancer i lungorna?

Det finns olika typer av lungcancer och alla kan opereras om sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede. När cancern är tydligt begränsad till ett visst område räcker det ofta att operera bort den del av lungan där tumören sitter. Om cancern däremot spridit sig till flera delar av lungan, opereras hela lungan bort ibland.

Ibland kan en tumör vara för stor för att opereras men om den inte har spridit sig utanför lungorna, kan den behandlas med en kombination av cytostatika och strålbehandling. Om cancern har spridit sig behandlas man oftast med cytostatika.