Vad är cancer i levern?

Elakartade tumörer i levern uppstår oftast som en följd av cancer någon annanstans i kroppen, till exempel i magen, tarmkanalen, lungorna, brösten, livmodern eller prostata. De flesta som får cancer i levern är äldre än 65 år och sjukdomen är något vanligare bland män än bland kvinnor. Varje år får cirka 350 personer levercancer.

Vilka är symtomen på cancer i levern?

Många kan känna en vag obehagskänsla i magen under en längre tid. Man kan också få feber, må illa, tappa matlusten eller minska i vikt utan orsak. Smärta i ryggen, som inte ger med sig kan också vara ett symtom. Hud och ögonvitor kan också bli gulfärgade och många besväras av ihållande klåda på kroppen.

Vilka behandlingar finns för cancer i levern?

Den vanligaste behandlingen är operation där själva tumören och ofta en del av levern runt om tumören tas bort. De flesta blir bra efteråt om inte cancern spridit sig till andra delar av kroppen och bildat så kallade dottertumörer. I vissa fall opererar man bort hela levern och patienten får genomgå en levertransplantation efteråt.

Om levercancern inte går att operera lindras symtomen med palliativ vård. Det är en behandling som ges när en sjukdom inte kan botas utan bara lindras.