Vad är hudcancer?

Hudcancer beror på att solens ultravioletta strålar skadar hudens celler så att de löper amok och börjar dela sig okontrollerat. Det finns flera typer av hudcancer. Den vanligaste är basalcellscancer eller basaliom. Andra former av hudcancer är skivepitelcancer och malignt melanom. Du kan själv minska risken att få hudcancer genom att skydda dig mot solljus och inte sola i solarium. Om du upptäcker en hudförändring bör du kontakta en hudspecialist för bedömning.

Vilka symtom ger hudcancer?

Hudcancer ger olika hudförändringar beroende på cancerform.

Hur diagnostiseras hudcancer?

Genom inspektion av huden och det förändrade området. För en säker diagnos behöver en del av eller hela förändringen tas bort och bedömas i mikroskop.

Hur behandlas hudcancer?

Tumörområdet kan opereras bort eller strålas och i vissa fall kan det vara aktuellt med cytostatika.