Vad är cancer?

Cancer är en grupp relaterade sjukdomar som kan uppstå överallt i kroppen. I alla former av cancer sker det en okontrollerad celldelning som är svår att stoppa och som har förmågan att sprida sig till omgivande vävnad och andra delar av kroppen. I de flesta fall bildar cancercellerna en liten klump av celler som kallas cancertumör. Det finns cancer som inte bildar tumör som vid leukemi. Tiden det tar för en cancer att utvecklas varierar stort, från flera år till månader. Det är bra att upptäcka cancer i ett tidigt skede då möjligheten till bot vanligen är som störst.  De vanligaste formerna av cancer i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. Sjukdomarna har olika symtom, behandlingar och prognoser.

 Vilka symtom ger cancer?

Nedan följer några av de vanligaste symtomen. De kan bero på andra orsaker men man bör ändå kontakta sin vårdcentral för bedömning och eventuell utredning.

 • Knölar som plötsligt dyker upp på kroppen, som i armhåla, bröst, hals, ljumske eller testiklar. De är oftast oömma och hårda.
 • Blödningar utan orsak som blod i avföring eller urin, blodiga upphostningar, blödningar mellan menstruation, efter samlag eller underlivsblödningar efter klimakteriet.
 • Hudförändringar som födelsemärken som börjar växa, blöder, kliar eller ändra färg.
 • Sår utan känd orsak eller sår som inte läker inom ett par veckor/månader.
 • Förändrad avföring. Mer vanligt från medelåldern och hos äldre. Kan vara ändrat utseende, långvarig diarré eller förstoppning.
 • Svårigheter att kissa som täta trängningar eller förtunnad stråle.
 • Långvarig hosta, heshet  eller svårigheter att svälja som inte är relaterat till förkylning eller halsinfektion.
 • Långvarig feber utan känd orsak.
 • Oavsiktlig viktnedgång eller försämrad aptit.
 • Långvarig trötthet som inte är orsakad av sömnbrist eller ohälsosamma vanor som större alkoholkonsumtion.
 • Illamående och allmän ”sjukdomskänsla”.

Hur diagnostiseras cancer?

Grunden är en kroppsundersökning. Vilka andra undersökningar som behövs beror på vilka symtom man har och kan således skilja sig åt. Ofta ingår blodprov, röntgen eller skiktröntgen och mer specifika undersökningar som olika cellprov, bronkoskopi, gastroskop, koloskopi eller benmärgsprov.

Hur behandlas cancer?

Det skiljer sig också åt mellan olika cancerformer. Vanligen ingår operation där så är möjligt och ofta behandling med cellgifter, ibland hormoner eller strålning.

Mer om vanliga former av cancer i Sverige:

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar ungefär 10 000 män varje år. Den utgör över 30 procent av alla cancerfall hos män och ca 16% av alla cancerformer.

Orsaken är okänd men det finns samband som tyder på ärftlighet. Det är därför män med prostatacancer i släkten bör göra rutinkontroll hos urolog för att upptäcka cancern i ett tidigt skede. Forskare tror även att det finns ett samband mellan livstil, kost och miljö men inte på vilket sätt.Läs mer om prostatacancer här.

Bröstcancer

Bröstcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige. Den är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor och årligen drabbas nästan 8 000 kvinnor. Den utgör ungefär 30% av alla cancerfall hos kvinnor. Bröstcancer kan även förekomma hos män men är mycket mer sällsynt. Orsaken till bröstcancer är ännu inte klarlagd men ålder är en faktor då det mest är kvinnor från medelåldern och uppåt som drabbas. Det finns även en ärftlig form som ger cancer hos unga vuxna. Av alla kvinnor som insjuknar är 75% över 50 år och 5% under 40 år. Om sjukdomen upptäcks i tid finns det goda möjligheter att med behandling bli frisk.

Läs mer om bröstcancer här

Hudcancer

Hudcancer är ett samlingsnamn för olika former av hudtumörer. Hudcancer drabbar ungefär 6 000 personer i Sverige varje år. De tre vanligaste formerna av sjukdomen är malignt melanom, basalcellscancer och skivepitelcancer.

Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer samt den formen av hudcancer där antal fall ökar som mest. Risken ökar med åldern och beror ofta på att man har varit i solen för mycket. Basalcellscancer sprider sig sållen men är ändå viktigt att behandlas. Malignt melanom beror också på att man har utsatt kroppen för mycket solljus och bränt sig mycket.  Malignt melanom kan uppstå var som helst på kroppen och vanligast på ben, rygg samt bröst. Cancern kan sprida sig till andra ställen på kroppen och är därför att viktig att behandla i tid. Skivepitelcancer uppstår när man varit mycket i solen under en längre period och behöver nödvändigtvis inte betyda att man har bränt sig i solen. Cancern är ovanlig innan 40 årsåldern och behandlas ofta genom operation för att förhindra spridning.

Cancer hos barn

Det är relativt ovanligt att barn drabbas av cancer. Det finns ungefär 1,6 miljoner barn i Sverige och utav dem drabbas ungefär 300 med cancer varje år. Cancer hos barn utgör mindre än 1 procent av alla cancerfall som sker i Sverige. Behandlingsmöjligheterna är ofta goda och de flesta överlever sjukdomen. Fem år efter diagnosen lever ungefär fyra av fem.

Cancer hos barn behandlas ofta på samma sätt som hos vuxna. Givetvis är doserna anpassade utifrån att barn väger mindre. Behandlingstiden kan variera och kan ta alltifrån ett par månader till några år.