Vad är bröstcancer?

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Bröstcancer drabbar ofta kvinnor i medelåldern och äldre. Den utgör ca 30 procent av alla cancerformer som drabbar kvinnor. Chansen att bli botad har ökat markant de senaste årtionden och de flesta fall som upptäcks i tidigt skede går att behandla framgångsrikt. Det är bakgrunden till att alla kvinnor mellan 40 och 74 års ålder kallas till mammografi regelbundet. Bröstcancer förekommer även hos män men är mycket mindre förekommande än hos kvinnor. Knappt ett 50-tal män får diagnosen varje år jämfört med tusentals kvinnor.

Vilka symtom ger bröstcancer?

Det finns en del olika symtom för bröstcancer. Ett av de vanligaste är att man känner en knöl i bröstet eller armhålan. Knölen är ofta relativt hård och kan ibland upplevas som smärtsam, men ofta gör den inte ont alls.

Andra symtomer kan vara: 

  • Hudrodnad eller svullnad av bröstet. 
  • Indragning av bröstvårta eller hud på bröstet. 
  • Blod eller vätska som kommer ur bröstvårtan. 

Om du upplever någon av de symtom som listats ovan bör du söka vård.

Det bra att själv regelbundet undersöka sina bröst.

Hur upptäcker jag bröstcancer?

De allra flesta fall där bröstcancer upptäcks görs det av kvinnan själv. Därför är det viktigt att man regelbundet undersöker sina egna bröst för att finna några tecken på bröstcancer. Dagen efter att mensen upphör brukar rekommenderas som en bra dag att känna efter då brösten är mjuka och lättare att undersöka. Ett annat bra tips är att undersöka i duschen. Det är ofta enklare att känna ojämnheter när man är intvålad och fingrarna enklare glider över huden.

  • Titta på bröstet framför spegel

Stå framför spegeln och titta på bröstens form och färg. Är huden jämn? Se efter om bröstvårtorna ser ut som vanligt. Finns det några indragningar, svullnader eller andra hudförändringar?

  • Känn och kläm

Sträck upp och placera vänster arm bakom huvudet och känn efter med höger arm på bröstet. Använd raka fingrar och gör små cirkelrörelser runt bröstet i flera varv. Börja inifrån och gör större och större ringar tills hela bröstet är undersökt, avsluta sedan med att känna i armhålan också. Byt arm och gör om.

  • Ligg ner

Placera en kudde bakom skuldran och lägg dig ner. Lägg ena armen bakom huvudet så att armhålan och bröstet ligger fritt. Känn igenom på samma sätt och leta efter knölar och uppmärksamma även andra förändringar såsom storlek och fasthet.

Hur diagnostiseras bröstcancer?

Utredningen ska ske skyndsamt och helst vid en specialistmottagning om möjligt. Den innefattar en kroppsundersökning där läkaren känner på brösten. Sedan undersöks bröstet/brösten med mammografi och ultraljudsundersökning, ibland även med magnetkamera. Därefter behöver man ta prov från förändringen och det görs med tunna nålar. Då får man ut vävnad som kan studeras i mikroskop och visa om det finns cancerceller. Om man trots detta är osäker på förändringens natur kan man behöva göra en diagnostisk operation.

Hur behandlas bröstcancer?

Det vanligaste sättet att behandla bröstcancer är med operation. Andra vanliga behandlingar som används som komplement till kirurgi är bland annat strålning, hormonell behandling och cytostatikabehandling.