Vad är basaliom?

Det är latin för basalcellscancer som du kan läsa om här,