Vad är basalcellscancer?

Basalcellscancer eller basaliom  är den vanligaste formen av hudcancer. Den orsakas av att hudens celler skadas av solens ultravioletta strålning. Ju äldre man är desto större är risken att drabbas. Du kan själv minska risken att få basaliom och annan hudcancer genom att skydda dig mot solljus och inte sola i solarium

Vilka symtom ger basalcellscancer?

Vanligen uppstår det en rödaktig fläck eller hudfärgad knopp i ansiktet, på den övre delen av bålen. Basaliom sprider sig aldrig till andra kroppsdelar.

Hur diagnostiseras basalcellscancer?

Genom inspektion av huden och förändringen.

Hur behandlas basalcellscancer?

Basaliomet tas bort med skalpell eller frysning och kan också behandlas med salva och strålbehandling. De flesta som får behandling blir botade.