Vad är cancer i bukspottkörteln, pankreascancer?

Cancer i bukspottkörteln orsakas av cellförändringar i bukspottkörteln, som ligger strax bakom magsäcken. Varje år får cirka 900 personer cancer i bukspottkörteln. De flesta är över 65 år och sjukdomen är lika vanlig bland män och kvinnor.

Vilka är symtomen på cancer i bukspottkörteln?

Det kan ta tid att upptäcka cancer i bukspottkörteln och sjukdomen konstateras därför ofta sent i förloppet. Den kan börja med dålig aptit och viktminskning, men också med trötthet, kräkningar, diarré, klåda och gulsot. Djupt  liggande smärtor i övre delen av magen, som strålar  ut i ryggen, kan också vara ett tecken liksom diabetes.

Vilka behandlingar finns för cancer i bukspottkörteln?

Den vanligaste behandlingen är operation om tumören inte har spridit sig. Ibland får man cytostatika en tid före operationen för att minska tumörens storlek. Behandlingen kan också ges efter ingreppet för att minska risken för återfall. Om cancern inte går att operera bort eller återkommer lindras symtomen med cytostatika- eller strålbehandling, smärtlindring, behandling av klåda samt läkemedel mot illamående.