Etikett: trötthet

Obstruktiv sömnapné

Vad är sömnapné, obstruktiv sömnapné? När tungans och gommens muskler blir så avslappnade att luftvägarna täpps till hörs i det flesta fall en ljudlig snarkning. Omkring 10 procent av alla snarkare får andningsuppehåll i sömnen....

Läs mer
Läser in