Tourettes syndrom

Vad är Tourettes syndrom? Tourettes syndrom innebär ofrivilliga rörelser och ljud så kallade tics. Orsaken är okänd men det finns en hög ärftlighet vilket talar för en biologisk bakgrund. Tillståndet räknas som en...

Läs mer