Salmonella

Vad är salmonella? Salmonella orsakas av en bakterie som kan ge upp till bl a diarré eller febersjukdom hos människa. Man kan också bära på smittan utan att själv ha symtom. Bakterien sprids mest via smittade födoämnen som...

Läs mer