Etikett: S

Fakta om Stroke

Stroke Vid en stroke drabbas hjärnan av syrebrist och celldöd. I ungefär 85 procent av fallen beror stroken på en blodpropp i hjärnan. Resten beror på hjärnblödning.Varje år drabbas minst 30 000 personer i Sverige av stroke. Mer...

Read More

Schizofreni

Vad är schizofreni? Schizofreni är en psykiatrisk diagnos som omfattar en mängd olika symtom och tillstånd. Sjukdomen påverkar tankar och föreställningar på ett genomgripande sätt. Periodvid kan man sakna verklighetsförankring...

Read More

Social fobi

Vad är social fobi? Social fobi är en sjukdom som ingår i den psykiatriska diagnosen GAD, generellt ångestsyndrom. Den innebär att man får så stark ångest i sociala situationer att man undviker dem. Tillståndet är vanligt och...

Read More

Obstruktiv sömnapné

Vad är sömnapné, obstruktiv sömnapné? När tungans och gommens muskler blir så avslappnade att luftvägarna täpps till hörs i det flesta fall en ljudlig snarkning. Omkring 10 procent av alla snarkare får andningsuppehåll i sömnen....

Read More

Sarkoidos

 Vad är sarkoidos? Sarkoidos är en sjukdom som drabbar bindväven i flera olika organ, som huden, lungorna, levern, bukspottkörteln, hjärtat eller nervsystemet. Vad som orsakar sjukdomen är inte klarlagt. Vilka är symptomen på...

Read More

Mjölkskorv

Vad är mjölkskorv? Mjölkskorv drabbar i första hand hårbottnen hos spädbarn. och ibland upp till  7 års ålder.  Tillståndet är ofarligt och övergående.   Vilka symtom ger mjölkskorv? Det visar sig som kladdiga, gulbruna flagor...

Read More

Sängvätning hos barn

Vad är sängvätning? Om barn i förskoleåldern och äldre kissar på sig i sömnen kallas det sängvätning.  Omkring tio procent av alla sjuåringar kissar fortfarande i sängen. Det är vanligare bland pojkar än flickor. Sängvätningen...

Read More

Scharlakansfeber

Vad är scharlakansfeber? Scharlakansfeber är en bakterieinfektion som orsakas av en viss typ av streptokocker. Den drabbar framförallt barn och brukar vara godartad. Smittsamheten minskar efter ett par dygns...

Read More
Loading