Löss

Vad är löss? Huvudlus (Pediculus capitis) är en 2-3 mm liten vinglös genomskinlig insekt som infekterar människan och vistas i hår och hårbotten. Den lever av blod och biter därför hål på huden några gånger per dygn. De är mest...

Läs mer