Dyslexi

Vad är läs- och skrivsvårigheter, dyslexi? Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning  som har neurologiska orsaker. Den som har dyslexi har svårt att känna igen ord, svårt att stava rätt och förstå...

Läs mer