Nässelfeber

Vad är nässelfeber? Nässelfeber yttrar sig i ett eller flera blekröda eller röda utslag på kroppen. Utslagen, som orsakas av att man är överkänslig mot något, liknar dem man får när man bränt sig på brännässlor. Vilka symtom ger...

Läs mer