Etikett: ICD_J45.0

Astma

Vad är astma? Astma är en inflammation i luftvägarna som gör att man får svårt att andas ibland. Vanligen debuterar sjukdomen i barndomen men den kan drabba personer i alla åldrar. Hos vuxna triggas astmaanfall av till exempel...

Read More

Allergi

Vad är allergi? Allergi och överkänslighet är en av de mest förekommande folksjukdomarna i Sverige. När kroppens immunförsvar bildar antikroppar mot vissa ämnen som andra tål, talar man om typ 1-allergi eller överkänslighet....

Read More
Loading