KOL

Vad är KOL? KOL innebär att lungorna konstant får mindre luft (till skillnad från astma där man bara får syrebrist under själva anfallet).  Det beror på en kronisk inflammation i luftvägarna som gör att de fungerar dåligt och på...

Läs mer