Allergi

Vad är allergi? Allergi och överkänslighet är en av de mest förekommande folksjukdomarna i Sverige. När kroppens immunförsvar bildar antikroppar mot vissa ämnen som andra tål, talar man om typ 1-allergi eller överkänslighet....

Läs mer