Femte sjukan

Vad är femte sjukan? Femte sjukan är en relativt vanlig virussjukdom som ofta kommer i epidemier bland barn i skolåldern. Smittan sprids via luftvägarna genom hosta och nysningar. Vilka symtom ger femte sjukan? Den femte sjukan...

Läs mer