Högt blodsockervärde

Vad är hyperglykemi? Hyperglykemi är detsamma som högt blodsocker. Det är ett symtom på diabetes eller förstadium till diabetes. Blodsockernivån mäts vanligen med ett blodprov som kallas HbAic och visar sockeromsättningen i...

Läs mer