Symtom EHEC

Enterohemorragiska E. Coli. Vanliga symtom är att efter några dagar efter smittan får man  blodiga diarrer  samt buksmärtor, ibland även feber. I sällsynta fall 5-10 % så ses efter vecka hemolytsikt uremisk syndrom med...

Läs mer