Kurativ behandling

Vad är kurativ behandling?  Det innebär att behandlingen är botande eller har som syfte att bota, hela och läka. Ordet härstammar från latinets curativus och curatus. Om kurativ behandling betyder botande innebär det att...

Läs mer