Anemi

Vad är anemi? Anemi eller blodbrist innebär att antalet röda blodkroppar eller mängden av blodfärgämnet hemoglobin i blodet, Hb, är onormalt lågt. Den vanligaste orsaken är järnbrist som ofta drabbar  menstruerande kvinnor och...

Läs mer