Ätstörning

Vad är ätstörning? Ätstörning UNS är den vanligaste formen av ätstörning och kallas för ätstörning Utan Närmare Specifikation. Namnet beror på att man inte kan specificera exakt  vilken typ av ätstörning det handlar om. De som...

Läs mer