Enterohemorragiska E. Coli.

Vanliga symtom är att efter några dagar efter smittan får man  blodiga diarrer  samt buksmärtor, ibland även feber.

I sällsynta fall 5-10 % så ses efter vecka hemolytsikt uremisk syndrom med njursvikt, låga blodplättar, blodbrist pga att röda blod celler går sönder.

Se även artikel om EHEC