Vad är palliativ vård?

Palliativ vård innebär att man vårdar den sjuke på ett sådant sätt att optimalt välbefinnande för patienten uppnås. Ofta sker palliativ vård i livets slutskede och får man alltid välja vad som gynnar patienten, tex att ge mediciner kan både lindra och skapa onödigt obehag. Läkaren utgår från de symtom som patienten lider av mest, så tex är det svårt att svälja är det ibland meninglöst att ge blodtrycksmediciner som måsts sväljas och syftar till att sänka blodtrycket.  Blodtrycket kanske inte spelar nån roll för välbefiinnandet hos patienten den tid som är kvar. Däremot kanske man väljer att ge smärtlindrande medciner som måste sväljas, eller som injektion för att lindra smärta, den smärtlindrande behandling brukar ge omedelbar nytta för patienten och därför är den bland det viktigaste inom palliativ vård att uppnå god smärtlindring.

Smärtlindrig och behandling

Palliativ vård utesluter inte cellgifter eller antbiotika samt nödvändiga operationer för att uppnå bättre palliation hos patienten.  Däremot är det viktigt att patienten inte blir överbehandlad för att läkare, anhöriga och sjukvården inte kan begränsa sin egen ångest för att man inte kan bota. Palliativ operation kan tex innebära att man väljer att opera ett tarmvred (lieus) hos en patient som har en beräknad överlevnad på en längre tid och förväntas må bättre av operation. Antibiotika ges ibland om det lindrar tex andningsymtom hos en patient som är för övrigt vaken och ”pigg”, däremot ger man det inte till en döende patient som inte tjänar något på behandlingen.

Palliativ vård – en balansgång

Att ge dropp eler inte till en palliativ patient avgörs helt och hållet om patienten mår bättre av det, tex en patient vaken och talför som känner av törst symtom kan få dropp i väldigt långa perioder, däremot en medvetslös patient som inte förväntas vakna och inte känner törstsymtom är det väldigt tveksamt att ge dropp. Dropp kan ge obehag om det blir för mycket eller infektioner om den infart som droppet ges inte fungerar optimalt.

Palliativ vård är alltid en balansgång och det viktigaste är att behandlingen gynnar den sjuka patienten.