Allmänt

Blod kan upptäckas om det kommer ut från ändtarmen efter att man har bajsat. Det är möjligt att blodet är blandat med avföringen vilket kan resultera i att avföringen färgas svart.  Om halten blod är väldigt liten brukar man inte se den, utan den upptäcks i ett avföringsprov.

En av de vanligaste anledningarna till varför man får blod i avföringen är att man har hemorrojder eller sprickor i ändtarmsöppningen. Dessutom kan vissa former av tarminfektioner orsaka blodiga diarréer.

Blodig avföring kan vara ett tecken på att man har en allvarlig sjukdom, som exempelvis cancer eller en inflammation i tarmen, till exempel Crohns sjukdom.

Det finns vissa typer av läkemedel som kan orsaka blödningar från mag-tarmkanalen vilket resultera i blod i avföringen. Detta berör framför allt läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, som exempelvis Aspirin och Treo men även cox-hämmare som till exempel Ipren och Voltaren.

Dessutom kan avföring färgas röd eller svart om man har ätit rödbetor, blåbär eller järnmedicin.

Behandling

Ifall man har blod i avföringen bör man alltid bli undersökt av en läkare. Oftast behöver man inte behandlingen då besvären går över av sig själv. Däremot är det viktigt att man får behandling om blödningarna beror på någon sjukdom. Detta kan innebära att man måste se över sin medicinering.

När ska man söka vård?

Man bör kontakta en vårdcentral eller ringa sjukvårdsrådgivningen om man upptäcker blod i avföringen.