Vad är nagelsvamp?

Nagelsvamp är en infektion som orsakas av trådsvampar av släktet Trichophyton. De angriper och infekterar nageln via undersidan. Det är en vanlig åkomma som kan uppstå direkt på nageln men också spridas via fotsvamp. Det är mest tånaglar som drabbas och fingernaglar mer sällan.

Vilka är symtomen på nagelsvamp?

Nageln blir främre del blir förtjockad, gulfärgad, skör och porös i kanterna. Nageln kan bli så förtjockad att den lyfter från nagelbädden. En eller flera naglar angrips men sällan alla.

Om nagelsvampen kommer från obehandlad fotsvamp kan man få symtom som fjällning, blåsor och klåda på fötter och mellan tårna. 

Hur diagnostiseras nagelsvamp?

Genom att med odling påvisa svampen. För bra resultat bör nagelns undersidan skrapas med ett vass instrument och de erhållna flagorna liksom små bitar bortklippt nagel skickas iväg för odling.

Hur behandlas nagelsvamp?

Det är svårt att behandla bort nagelsvamp på tårna men resultaten är bättre för fingernaglar. De flesta är fullt nöjda med att regelbundet klippa och fila ner den förtjockade nageln. 

Lindriga fall av nagelsvamp kan behandlas med receptbelagt nagellack som Amorolfin, L0ceryl eller Onytec dagligen i 6-12 månader. Det kan kompletteras med svampdödande kräm som Terbinafin.

I svårare fall kan man behandla med tablett Terbinafin eller Lamisil 250 mg x 1 i  6 veckor för fingernaglar och 12 veckor för tånaglar. Behandlingen är inte lämplig vid nedsatt lever- eller njurfunktion. Tabletten kan kombineras med nagellack enligt ovan för bättre effekt och för att minska risken för återfall.