Vad är hypokondri?

Hypokondri är ett psykiskt problem som man numera brukar inordna under diagnosen GAD, generaliserat ångestsyndrom. Tillståndet innebär en stark oro och ångest för att drabbas av allehanda sjukdomar utan att det finns någon objektiv grund för dessa misstankar.

Förr i tiden kallades det inbillningssjuka, idag säger man hälsoångest. Hypokondri kommer från grekiskan ”Under bröstkorgen” eftersom det var där man trodde att orsaken till problemet fanns.

Vilka symtom ger hypokondri?

En benägenhet att tolka och övertolka tillfälliga och normala kroppsliga symtom som tecken på allvarlig sjukdom. Den som ofta eller alltid känner en överdriven oro eller ångest för att bli sjuk eller tror sig vara sjuk, är åtminstone i riskzonen för hypokondri. Personen letar ofta efter sjukdomssymtom, tar gärna läkemedel, försöker ständigt få ”friskintyg” från sin omgivning men tar sedan inte deras försäkringar på allvar. Hypokondriker är oftast storkonsumenter av sjukvård och blir sällan lugnade av att friskförklaras, bland annat för att de inte litar på personalen/utredningen/behandlingen. 

Hur behandlas hypokondri?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en metod som hjälper många med den här typen av psykiska besvär. Behandlingen ges både av KBT-terapeuter och som internetbehandling.