Vad är frusen skuldra?

Frusen skuldra börjar ofta med att  man får ont i axeln och efter en tid stelnar den så att man får svårt att röra den. Det är ett vanligt tillstånd som drabbar fler kvinnor än män och man insjuknar oftast mellan 40-60 års ålder. Orsaken är okänd. Tillståndet brukar läka ut efter 1-2 år.

Vilka symtom ger frusen skuldra?

Det första symtomet brukar vara att axeln gör ont när man rör den och så småningom får man även ont i vila. Smärtan kommer ofta på natten när man ska sova. Med tiden blir den allt stelare och svår att röra samtidigt som smärtan brukar gå tillbaka.

Hur diagnostiseras frusen skuldra?

Genom den typiska sjukdomshistorien i kombination med en kroppsundersökning med fokus på axeln rörelser och funktion. Ibland görs en vanlig röntgenundersökning av axeln och ytterst sällan en magnetröntgen.

Hur behandlas frusen skuldra?

Många blir bra av smärtlindring och sjukgymnastik. Ofta räcker det med vanliga värktabletter som Alvedon, Naproxen, Ipren eller liknande men ibland krävs kortison för att lindra smärtan. Man kan behöva operera axeln, men det är mycket ovanligt.