Vad är akillesseneruptur?

Det är det latinska namnet för hälseneruptur som du kan läsa om här.