Vad är ankyloserande spondylit?

Det är en smärtsam kronisk inflammationssjukdom i framför allt ledband, leder och muskelfästen. Vanligtvis drabbas ledbanden längs ryggraden eller i smålederna mellan kotorna. Bäcken, höfter, axlar, käkar kan också drabbas.

Vilka symtom ger ankyloserande spondylit?

Börjar ofta med smärta i ryggslutet och stjärtmusklerna.  Trötthet, aptitlöshet, feber, illamående förekommer, liksom dimsyn om ögonen blir inflammerade.

Hur behandlas ankyloserande spondylit?

Sjukgymnastik, fysisk träning, massage och varma bad samt antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel.  I svåra fall kan ledförstörelsen gå så långt att man kan behöva opereras och få en ledprotes.