Vad är social fobi?

Social fobi är en sjukdom som ingår i den psykiatriska diagnosen GAD, generellt ångestsyndrom. Den innebär att man får så stark ångest i sociala situationer att man undviker dem. Tillståndet är vanligt och brukar debutera strax före eller i början av tonåren. I befolkningen har ca 2% svår social fobi men med lindrigare former berörs ca 10%. Det är något mer vanligt hos kvinnor än män. Förr betraktades social fobi som väsensskilt från blyghet medan man idag anser att det snarare är en gradskillnad även om steget emellan de båda känslolägena är stort. Det finns en ärftlig komponent men även andra faktorer kan ligga bakom. Ångest är en form av rädsla som är en livsviktig mekanism hos oss för att skyddad mot fara. Men liksom alla biologiska funktioner är det här systemet olika känsligt och kan också rubbas så att det gör mer skada än nytta. Vi kan också ”lära oss” att bli rädda i sociala situationer om vi till exempel blir utsatta för hot, mobbing eller våld som barn eller vuxen..

Vilka symtom ger social fobi?

Den som har social fobi är rädd för att bli granskad av andra, göra bort sig och att det ska synas genom t ex rodnad, darrningar och svettningar. Vanligt är att man tycker det är obehagligt att tala inför flera personer som vid ett möte eller inför klassen men även med enskilda personer i olika sammanhang vid en fest. Det leder till att man utvecklar olika beteenden för att känna sig trygg som t ex att tyst repetera i huvudet det man tänker säga, undviker att hävda sin åsikt eller använder två händer för att inte darrningar ska märkas. Det är lätt att hamna i negativa tankar om sig själv i förhållande till andra, oroa sig i förväg och älta i efterhand. Nackdelen med dessa beteenden är att de upprätthåller och även förstärker den sociala fobin som i värsta fall kan leda till att man isolerar sig.

Hur diagnostiseras social fobi?

Genom läkarsamtal innehållande genomgång av symtom och  strukturerad intervju utifrån olika skattningsskalor som tillsammans bildar grund för diagnosen.

Hur behandlas social fobi?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat sig vara en effektiv behandling och 2 av 3 personer blir tydligt förbättrade under lång tid. Social fobi lämpar sig också utmärkt för internetbaserad KBT och även där finns effekten kvar efter fem år. Om KBT inte har varit möjlig eller gett förväntad effekt kan läkemedelsbehandling ges. Det som rekommenderas är substansen sertralin som även används för behandling av depressioner. Startdos är 50 mg x 1 som vid behov kan trappas upp till lämplig dos, dock max 200 mg/dygn. Efter att effekt uppnåtts så bör behandlingen pågå minst 6 månader och sedan trappas ut mycket långsamt.