Vad är depression?

Depression är en vanlig folksjukdom som ständigt ökar i västvärlden. Man estimerar att ungefär 25 procent av män och 50 procent av kvinnor blir någon gång under livet deprimerade.

Det är vanligt att man kan känna sig sorgsen och nedstämd under korta perioder. Ofta är det i anslutning till en tragisk händelse i livet, till exempel ett dödsfall inom familjen eller en försvårad ekonomisk situation. Detta är fullkomligt vanligt och även naturligt, men om man känner sig nedstämd under en längre period kan man ha drabbats av depression. Då är det viktigt att man behandlar sin sjukdom.

Är jag bara nedstämd eller lider jag av depression?

Det kan vara svårt att avgöra skillnaden mellan vanlig nedstämdhet och depression. Någon tydlig gräns finns ej, men vid depression är symtomen långvariga och utgör ofta problem i vardagen. Ibland vet man inte om att man lider av depression, det händer att folk söker hjälp för symtomen utan att veta om att de har det, exempelvis sömnsvårigheter.

Om man känner nedstämdhet varje dag ett par veckor, upplever ångest och har tappat lusten för aktiviteter som man vanligtvis upplever som underhållande kan man ha fått depression.

Olika typer av depression

Den vanligaste typen av depression heter Egentlig depression. Det finns olika grader av egentlig depression och den kan vara lätt, medelsvår eller svår.

Lätt depression

Vid en lindrig, eller lätt, depression klarar man av att genomföra vardagssysslor. Man kan umgås med vänner och familj, man klarar även ofta av att gå till jobbet. Man mår dock dåligt inombords och får anstränga sig.

Medelsvår depression

Vid en medelsvår, eller måttlig, depression är symtomen så besvärliga att de börjar drabba och försvåra vardagslivet. Det innebär att man kan ha svårt med att ha nära relationer, umgås med vänner eller gå till jobbet. Man kan helt enkelt inte sköta vardagssysslor.

Svår depression

Vid en svår depression är det vanligt med allvarliga självmordstankar. Många som lider av svår depression har även genomtänka planer på att begå självmord. Alla med svår depression behöver inte ha självmordstankar. Man slutar även bry sig om och slarva med fundamentala behov som att äta och dricka

Mediciner

Läkemedel används ofta i behandling mot depression och har visat sig vara effektivt. Antidepressiva läkemedel fungerar genom att de påverkas kroppens signalsubstanser, till exempel serotonin och noradrenalin. I hjärnan finns signalsubstanser som förmedlar nervsignaler mellan nervceller i nervsystemet. Vid depression är balansen mellan signalsubstanserna ofta rubbade. Serotonin är en signalsubstans som alla människor har, de som lider av depression har ofta väldigt låga nivåer av serotonin. Antidepressiva läkemedel ökar nivåerna av dessa signalsubstanser i hjärnan.

Symtom

Nedstämdhet
En av de vanligaste symptomen vid depression är en nedstämdhet som håller i sig under dagen så gott som varje dag. Många beskriver den som jobbigast på morgonen då man vaknar.

Likgiltighet
Ett tecken på depression kan vara en avsaknad v glädje och likgiltighet inför aktiviteter man tidigare tyckt om. Man kan känna sig orkeslös och sluta bry sig om sitt utseende och hygien.

Viktförändringar
Detta kan vara både uppgång och nedgång. En del äter sina känslor medan en del tappar aptiten. Dålig aptit kan även leda till muntorrhet och förstoppning.

Sömnstörningar
Insomningsvårigheter, uppvaknanden och mardrömmar kan förekomma. Sömnstörningar är mycket vanliga vid depression, men går att få hjälp med.

Nedvärderande självbild
Att känna skam och skuld inför sin situation är vanligt. Nedvärderande tankar gentemot sig själv kan också förekomma.

Koncentrationssvårigheter och minnesrubbningar
Det kan bli svårare att ta beslut i vardagen och allt vanligare att man snabbt ångrar de beslut man tagit. Minnesstörningar kan även förekomma. Denna minnesstörning kan få personen och andra i omgivningen att tro att det rör sig om demens men minnesstörningarna försvinner då depressionen är botad.

Tankar kring döden och självmordstankar
Det kan kännas som enda utvägen ur tillståndet är döden. Självmordstankar är vanliga och det är viktigt att man söker hjälp så fort man börjar tänka i de banorna.