Vad är panikångest?

Panikångest kännetecknas av plötsliga och svåra ångestattacker som kommer utan förvarning. Attackerna kan pågå i allt från några minuter till flera timmar och känns mycket obehagliga.

Vilka är symtomen på panikångest?

Panikångest utlöser en rad kroppsliga symtom. Man kan till exempel få hjärtklappning, svettas, darra och tro att man ska tappa andan eller kvävas. Man kan också känna ett  tryck över bröstet, bli illamående och tro att man ska svimma, få en hjärtattack eller mista kontrollen och bli tokig.

De som haft en panikattack är ofta rädda att den ska återkomma. Det kan göra att de undviker situationer där det kan vara svårt eller pinsamt att fly eller söka hjälp.

Vilka behandlingar finns för panikångest?

De som lider av panikångest behandlas ofta både med mediciner och kognitiv terapi.  Den medicinska behandlingen domineras av antidepressiva preparat, så kallade  SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagningshämmare).  Cipramil, Cipralex, Zoloft, Seroxat och Fontex har till exempel visat sig vara effektiva.

Målet med den kognitiva terapin är att identifiera och ändra på de underliggande felaktiga antaganden och beteendemönster som orsakar panikattackerna. Terapin begränsas ofta till 12-15 sessioner i individuell eller gruppterapi och de flesta, 80 procent, blir bättre efter behandlingen.