Vad är bipolär sjukdom, manodepressivitet,  cyklisk depression?

Bipolär sjukdom innebär återkommande perioder av depression och maniskhet som avlöser vartannat. En variant, bipolär sjukdom typ 1, innebär att de maniska skoven övergår i psykotiska tillstånd. Om skoven är lindrigare kallas det bipolär sjukdom typ 2.

Vilka är symtomen på bipolär sjukdom?

I maniska fasen: Orealistisk självuppskattning och hyperaktivitet, ekonomiska och/eller sexuella utsvävningar som kan utsätta familj och andra i omgivningen för svåra prövningar. Omdömeslöshet, aggressivitet och oro. Tvångsvård är inte ovanligt vid maniska fasen eftersom de flesta saknar sjukdomsinsikt.

Depressiva fasen: Allvarlig nedstämdhet som i värsta fall kan leda till självmordtankar, håglöshet, dåligt självförtroende, sömnsvårigheter, ökade eller minskad aptit, koncentrationssvårigheter.

Vilka behandlingar finns för bipolär sjukdom?

Om sjukdomen behandlas förebyggande med litium kan man oftast leva ett normalt liv. Vissa personer med bipolär sjukdom kan också ha nytta av KBT, kognitiv beteendeterapi.