Vad är Menières sjukdom?

Menieres sjukdom är en kronisk sjukdom i innerörat. Orsaken är inte klarlagd, men sjukdomen kan bero på störd vätskebalans i innerörat.  I Sverige antas runt 40 000 människor lida av Menières sjukdom. De flesta insjuknar i 40–60-årsåldern och sjukdomen tros vara till viss del ärftlig till viss del.

Vilka är symtomen på Menières sjukdom?

Menières sjukdom yttrar sig ofta i yrselanfall, det kan kännas som om man har åkt karusell och man blir ofta orolig och ångestfylld. Hörselnedsättning,  lock för örat och öronsus, tinnitus är också vanliga symtom. Besvären kan pågå under fyra till sex timmar. Ibland föregås anfallen av ljudförvrängningar, tinnitus och illamående.

Vilka behandlingar finns för Menières sjukdom?

Symptomen kan minskas om man undviker stress, äter saltfattig mat och är fysiskt aktiv. Många behandlas med  receptbelagda vätskedrivande mediciner som minskar mängden vätska i innerörat. Den som fått en bestående hörselnedsättning kan behöva prova ut en hörapparat. När ingen behandling hjälper kan innerörat opereras.