Vad är kristallsjuka?

Plötsligt yrsel när man rör huvudet ofta vid vridning i liggande ställning. Yrseln orsakas av att små kalkkristaller i innerörat, där balansorganen sitter, har lossnat och hamnat fel.

Vilka symtom ger kristallsjuka?

Akut yrsel strax efter huvudvridning. Yrseln uppfattas som att omgivningen snurrar. Man kan även bli illamående och behöva kräkas. Efter någon minut går yrseln över av sig själv men återkommer vid ny huvudvridning.

Hur diagnostiseras kristallsjuka?

Läkarundersökning som inkluderar provokation av yrseln genom Dix-Hallpikes test med nystagmus mot den testade sidan. Typiskt är att yrseln minskar för varje gång testet upprepas.

Hur behandlas kristallsjuka?

Behandlingen går ut på att få kalkkristallerna att falla på plats igen. Oftast räcker det med att man själv upprepar de huvudrörelser som framkallat yrseln. Ibland kan man behöva få hjälp med denna behandling som kallas Epleys manöver. Det kan ske via öron- eller allmänläkare men också hos sjukgymnast. Behandlingen påminner om Dix-Hallpikes test och efteråt ska man inte böja huvudet bakåt eller ligga på den sjuka sidan de närmaste två dygnen.