Vad är mollusker?

Mollusker är ofarliga, hudfärgade knottror på huden som orsakas av virus. De kan vara två till fem millimeter stora och ha en liten grop i mitten. Mollusker sprids av ett virus som smittar genom nära kroppskontakt.

Vilka är symtomen på mollusker?

Mollusker upptäcks oftast på barns magar, armar, ansikten eller nackar. Det kan finnas allt från en enstaka mollusk till väldigt många. Ofta tar det några månader för en mollusk att försvinna och man får vanligen nya efter hand. Utslagen kan finnas kvar från ett halvår till ett par år.

Vuxna kan också få mollusker och då oftast runt könsorganen, på nedre delen av magen och på övre delen av låren. Molluskerna är då en sexuellt överförd smitta.

Vilka behandlingar finns för mollusker?

Mollusker läker av sig själva och när de gjort det är man troligen immun för resten av livet.  De behandlas vanligen inte, men man kan få dem borttagna på en läkarmottagning.