Vad är invagination?

Invagination innebär att en bit av tarmen vecklar in sig i sig självt och svullnar upp så att avföringen inte kan passera. Sjukdomen drabbar barn mellan 3 månader och 2 år.

Vilja är symtomen på invagination?

Barnet kan skrika till av smärta ibland, samtidigt som det för det mesta är passivt. I stället för normal avföring kan det komma slem och/eller blod. 

Vilka behandlingar finns för invagination hos barn?

När barn med symtom på invagination genomgår röntgenundersökning av tjocktarmen brukar den reda ut sig av sig självt.

Frågor du kan ställa till doktorn?

Har tarmen blivit skadad? Finns det risk för att mitt barn får detta igen?